Bos en bomen Soorten bossen De bosbouwer Verdiepingen in het bos Jaarringen Herfst in het bos Laat bladeren liggen Schors

 

Loofbossen, naaldbossen en gemengde bossen

 

Je kunt de woudbomen in twee grote groepen onderverdelen: de loofbomen en de naaldbomen.

Loofbomen zijn bomen met ‘loof’ (bladeren). Sommige worden maar enkele meters hoog, andere wel tientallen meters. Een kenmerk van loofbomen is dat ze in de herfst hun bladeren verliezen.

Naaldbomen zijn bomen waarvan de bladeren de vorm van een naald hebben. Bijna alle naaldbomen blijven in de winter groen.

 

In sommige bossen groeien alleen maar loofbomen. Dit noem je loofbossen. Andere bossen bestaan volledig uit naaldbomen. Dit zijn naaldbossen.
Maar in veel bossen kun je zowel loof- als naaldbomen vinden. Dit noem je gemengde bossen.